Šedé sú slová zákona, večne zelený je strom života právneho.

Advokátska kancelária s pôsobením v Košiciach a v Prešove. Ponúkame vám právne služby v rôznych oblastiach.

Person
Mgr. Soňa Jacková
Person
JUDr. Michal Novák

Zistite ako vám dokážeme pomôcť

01

Dôraz na komunikáciu

Advokátska kancelária pri svojej práci využíva moderné spôsoby komunikácie, ktoré znižujú náklady a urýchľujú vybavenie veci klientov. Advokátska kancelária je plne vybavená pre elektronickú komunikáciu s úradmi a súdmi. Samozrejmosťou je komunikácia s advokátmi prostredníctvom mobilných aplikácii (WhatsApp, Viber, Messenger a i.)

02

Odborné poradenstvo

Prioritou advokátskej kancelárie je poskytnutie odborného poradenstva s individuálnym prístupom ku každému klientovi. Právne služby poskytuje s moderným prístupom a vysokým pracovným nasadením.

03

Vedomosti, zručnosti a odhodlanie

V advokátskej kancelárii Iuris Consulti sa spájajú nadobudnuté vedomosti, získané zručnosti, advokátska etika a odhodlanie dosiahnuť úspech klienta.

04

Výsledky

Advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb kladie dôraz nie len na samotný výsledok, ale rovnako aj na postup, ktorý k nemu viedol tak, aby bola zachovaná minimalizácia nákladov a maximalizácia úspechu klienta.

mobile segment
iuris Consulti

Kontaktujte nás!

+421 949 806 888
+421 910 567 330
advokat@consulti.sk
Sídlo:
Ličartovce 161, 082 03 Ličartovce
Kancelária:
Topoľová 9, 040 01 Košice
mobile segment

IURIS CONSULTI

Klienti sa nás najčastejšie pýtajú

Zloženie advokátskeho sľubu
mobile segment
KONTAKT

Navštívte nás!

Zistite ako vám dokážeme pomôcť